Seafood Nha Trang

Chuyên mua bán, cung cấp hải sản tươi sống

Giới thiệu

C huyên mua bán, cung cấp hải sản tươi sống

  • Hải sản tươi ngon, giá hợp lí.

    Chị Hòa - TP.HCM

Danh sách

Cá mú đỏ

Cá chim đen

Cá lá

Cá chim trắng

Cá sơn thóc

Cá cờ

Chả cá

Tôm càng đỏ

Tôm sú

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ